Sigara dumanı ve oruç     

Sual: Başkasının içtiği sigara dumanını veya kokulu şeyleri tütsüleyip dumanını çekmek orucu bozar mı?

online casino

CEVAP

Tozlu, dumanlı şey koklamak, başkasının içtiği sigara dumanı yahut, ud ağacı, anber ile tütsülenip dumanını çekmek orucu bozar. Fakat ağzından veya burnundan boğazına toz, duman kaçsa, oksijen gazı tüpü ile sunî hava verilse, başkalarının içtiği sigaranın dumanı ağzına, burnuna girmesinden sakınmak mümkün olmasa, oruç bozulmuş olmaz. Unlu işlerde çalışanın sakındığı hâlde, ağzına burnuna giren un tozları orucu bozmaz. Kömür işinde çalışan kimsenin ağzına, burnuna kömür tozu girse, orucu bozulmuş olmaz. Çünkü bundan sakınma imkânı yoktur.

Sigara içilen kahvede oturmak

Sual: Sigara içilen bir kahvede oturmakla oruç bozulmuş olur mu?

CEVAP

Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek orucu bozar. (N. İslâm)
Buradan anlaşılıyor ki, sigaradan nefret eden bir kimse de, kendi isteği ile, sigara içilmiş bir odaya girip dumanı teneffüs etse, orucu bozulur ve sadece kaza gerekir.

Dumandan sakındığı hâlde, ağzına veya burnuna duman girse, orucu bozulmaz. İstemiyerek ağza, burna giren tozlar da bozmaz. Çünkü bundan sakınma imkânı yoktur.

geri    oruç    ileri