Orucu bozan şeyler

Ağıza püskürtülen ilaçlar

Sual: Ventolin, Salbutol gibi ağıza püskürtülen ilaçlar orucu bozar mı?

CEVAP

Bahsettiğiniz ilaçları kullanınca oruç bozulur.

İdrar yoluna koyulan pamuk

Sual: Erkeklerin idrar yoluna koyduğu pamuk, Şâfiî mezhebine göre orucu bozar mı?

CEVAP

Pamuk tamamen kaybolmuşsa, Şâfiîde oruç bozulmuş olur.

 

Fitil ve Oruç

Sual: Kadın ve erkeğin ilâç olarak kullandıkları fitil, orucu bozar mı ve guslü gerektirir mi?

CEVAP

online casino

Gündüz kullanırsa oruç bozulur. Fakat guslü gerektirmez.

 

Genize giden kanı yutmak

Sual: Burnum kanadı. Bu arada genzime giden kanı yuttum. Orucum bozuldu mu?

CEVAP

Burundan genize giden kanı veya dişi kanayan ağzındaki kanı yutunca, yanî kan mideye gidince oruç bozulur. Sadece kazâ gerekir. (Mevkûfât)

 

Buruna sıvı ilaç çekmek

Sual: Buruna sıvı ilâç veya tuzlu su çekmek orucu bozar mı?

CEVAP

Beyne veya boğaza giderse bozar.

 

Kulağı yıkatmak

Sual: Kulağı antiseptikli su ile yıkatmak orucu bozar mı?

CEVAP

Bozar. İlâçsız su ile yıkamak bozmaz.

 

Su buharını teneffüs

Sual: Hasta, su buharını teneffüs etse orucu bozulur mu?

CEVAP

Ciğerlere giderse bozar.

geri    oruç    ileri