Oruçlu iken hastalanana su vermek

Sual: Ramazanda oruç tutarken ağır hastalanan kimseye su vermek câiz midir?

CEVAP

Câizdir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

online casino

(Oruçlu iken vefât edene, kıyâmete kadar oruç tutmuş gibi sevâb yazılır.) [Deylemî]

Ramazan-ı şerîf hâricinde ölüm hâlindeki oruçlu hastalara, su vermek müstehâbdır. (Sefer-i âhiret)

geri    oruç    ileri