Kur'an'ın İsimleri

 

Kur'an-ı Kerim'in birçok isimleri vardır. Bunların hepsi Kur'an'ın şanının yüksekliğine, makamının yüceliğine ve kesin olarak semavî kitapların en şereflisi olduğuna delalet eder. "Kur'an", "Furkan", "Tenzil", "Zikr", "Kitab" dîye isim verilir. Nitekim Allah Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'i birçok büyük vasıflarla da vasıflandırmıştır: "Nur", "Hûda", "Rahmet", "Şifa", Mev'iza", "Aziz", "Mü­barek", "Beşir", "Nezir" gibi Kur'an'ın daha birçok azametini ve kudsiyetini bildiren vasıfları vardır

 

 

Abdulvahid Metin