10. Meviza

 

Mev'iza, nasihat ve öğüt manalarına gelir[1]. O, Zikr isminin muhtevasından biraz farklı bir muhtevaya sahiptir. Zikr, bir hatırlatma iken Mev'iza muhatabın gönlüne ve aklına tesir edebilecek etkili söz söylemek demektir". Öğüt ve nasihat, muhatabın yapması veya yapmaması is­tenen bir konuda olacağından, muhatabı ikna edici konuş­malar yapmak gerekir. Aksi takdirde netice alıcı olmayan, yerinde ve etkileyici olmayan konuşmaların bir değeri yoktur. Şu halde Kur’ân, muhataplarına öğüt verirken, En Güzel Söz olarak onları kırmadan, incitmeden ikna edebi­lecek bir Kelâmdır. Kur'ân, hem kendini[2] hem de Tev­rat'ı, Mev'iza olarak adlandırır[3].

 

 [1] İbn Manzur, Lisan, III,952

[2] Ali İmıan 138, Maide 46, Yunus 57

[3] A'raf 145, Hud 120, Nur 34 Doç. Dr. Halis Albayrak Tefsir Usulu, Kur’an Araştırmaları, Şule Yayınları: 68.