3. Zikr

 

Zikr, lügatta hatırlamak, anmak, bir şeyi sürekli zi­hinde tutmak, bildirmek, haber vermek, telaffuz etmek gi­bi anlamlara gelir[1]. Kur'ân'ın isimlerinden biri olan Tezkire[2] de, aynı kökten iştikak etmiştir ve hatırlatma, birisinin dikkatini çekme, işaret etme manalarına gelir".[3]

online casino

Kur'ân, kendini Zikr olarak adlandırır[4]. Bazı ayet­lerde Kur'ân'dan, ez-Zikru'l-Hakîm[5] diye bahsedilir. Yani o, hikmetli ifadelerle dolu zikirdir.

Zikr ve Tezkire adını alan Kur'ân, tarih ve toplum içinde bir zamanlar "Evet Rabbimizsin" diyen insana, söylediği bu sözü hatırlatır. Yani ona, sanatkârını, yaratanını hatırlatır. İnsanoğlu zaten tabiatı gereği unutur. Etrafın­daki menfî şartlar, Allah'ın, kendisine üflediği ruhu taşıdı­ğını unutturabilir.Yeryüzündeki kötülükler, onun vicdanı­nın derinliklerindeki adalet, iyilikseverlik, hakperestlik gibi değerleri, küllendirip, perdeleyebilir. O, artık var edi­liş gayesine uygun olmayan çıkmaz sokaklara girebilir. Dolayısıyla bir ahlak varlığı olduğunu da, giderek unuta­bilir. İşte bu dönemlerde Allah, ona, bütün bunları hatırla­tır. Onu, yaratılışına uygun bir hayat çizgisine çeker. Bu manada Kur'ân'da da kaydedildiği gibi, bütün peygamber­lere indirilen kitaplar, zikirdir[6].

Kur'ân, zikirdir. Çünkü o, önceki peygamberlerin unutulan talimlerini, yeniden hatırlatır. Önceki insan topluluklarının başlarına gelen bedbahtlıkları ve mutlulukla­rı hikaye ederek hatırlatır ve muhatapların ibret nazarla­rına sunar. Kur'ân'ın  büyük bir bölümü bu hatırlatmanın örnekleriyle doludur.

Kur'ân kendine zikr diyerek, Allah'ı en güzel hatırla­manın yolunu da göstermiş olmaktadır. O da Kur'ân'ı çok okumak ve ondan öğüt almaktır. Bu manada Kur'ân'ın ez-Zikr ismi karşılığını bulmaktadır.[7]

 

 [1] Rağıb, el-Mufredat, ss,179-180; İbn Mânzur, Lisan, 1,1071

[2] el-Hakka 48

[3] Rağıb, el-Mufredat, s. 180

[4] Ali İmran 58, Yusuf 104, Hicr 6,9, Nahl 44, Enbiya 50, Yasin 69

[5] Ali İmran 58

[6] Nahl 43

[7] Doç. Dr. Halis Albayrak Tefsir Usulu, Kur’an Araştırmaları, Şule Yayınları: 60-62.